Dernek Tüzüğü
Sapanbağları Avcılık ve Atıcılık İhtisas Kulübü Derneği

PENDİK SAPANBAĞLARI AVCILAR VE AVCILIK İHTİSAS KULÜBÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ


Derneğin Adı ve Merkezi:
Madde 1: Derneğin adı: “Pendik Sapanbağları Avcılık ve Atıcılık İhtisas Kulübü Derneği” dir.
Derneğin merkezi Sapanbağları Mah. Aşık Veysel Sok. No: 10 Pendik İSTANBUL’ dur. Şubesi açılmayacaktır.
Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı:
Madde 2: Dernek, Kara avcılığı sporunun inkişafını sağlamak avcılık nizam ve geleneklerine aykırı davranışlarla mücadele etmek, gençlere tabiat saygısını aşılamak ve mevcut tabii ve milli varlıkların korunmasına yardım etmektir.
Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri:

  1. Toplantılar, geziler ve sergiler düzenleyebilir, arşiv oluşturulabilir.
  2. Plan ve proje yaptırabilir, bunlar için yarışma açabilir, sonucu uygulayabilir.

Derneğin Faaliyet Alanı:
Dernek, avcılık alanında faaliyet gösterir.
Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri:
Madde 3: Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.
Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok 30 gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.
Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.
Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye kabul edilir.
Üyelikten Çıkma:
Madde 4: Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. 
Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Sapanbağları Avcılık ve Atıcılık İhtisas Kulübü Derneği / Pendik - Telefon: 0(216) 354 32 66 FAX: 0(216) 354 32 66 - E-Posta: info@sapanbaglariavcilari.com
Copyright 2012 © Sapanbağları Avcıları | Tüm hakları saklıdır. DESİGN BY CNRBS